Liqui Moly HYPOID TDL SAE 75W-90 500 Mililitr Puszka

(1)


Kup ten produkt w najniższej cenie:

Liqui Moly HYPOID TDL SAE 75W-90 500 Mililitr Puszka 46,57 zł + ew. koszty wysyłki Idź do sklepu

Informacje o Liqui Moly HYPOID TDL SAE 75W-90 500 Mililitr Puszka

Czę ś ciowo syntetyczny hipoidalny olej przekł adniowy o skrajnie duż ej mocy. Oporny na starzenie. Gwarantuje nienaganne dział anie agregatu choćby w najcię ż szych warunkach i przy duż ych wahaniach temperatury. Minimalizuje zuż ycie. Wyśmienicie zachowuje swoją lepkoś ć niezależ nie od temperatury. Umoż liwia wydł uż enie okresów pomię dzy wymianami oleju. Zastosowanie: tworzony specjalnie do pojazdów uż ytkowych. Powszechnie stosowany olej TDL (total drive line) do skrzyni biegów, przekł adni i dyferencjał u bez blokady mechanizmu róż nicowego. Należ y stosować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu i agregatu. Specyfikacje: API GL 4 API GL 5 API MT-1 MIL-L 2105 D MIL-L PRF 2105 E LIQUI MOLY poleca ten artykuł do pojazdów z nastę pują cymi specyfikacjami: DAF Eaton MAN 342 rodzaj M-1 Scania STO 1:0 Volvo 97310 90000 km ZF TE-ML 12E/16B/17B/19B.

Oceń produkt