Insert Gestor gt (dodatkowe 3 stanowiska)

(2)


Kup ten produkt w najniższej cenie:

Gestor GT 859,77 zł + ew. koszty wysyłki Idź do sklepu
GESTOR GT 859,77 zł + ew. koszty wysyłki Idź do sklepu
Gestor GT 521,00 zł + ew. koszty wysyłki Idź do sklepu

Informacje o Insert Gestor gt (dodatkowe 3 stanowiska)

Gestor GT to komfortowy i rozciągliwy system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Produktywnie wspiera rozmaitego typu działania handlowe i marketingowe, gwarantując sprawność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb powodują, iż program może być użytkowany w firmach o dowolnej specjalizacji. Gestor GT przeznaczony jest dla wszelkich tych, którzy w centrum zainteresowania stawiają klienta. Sprawdza się m.in. W dziale handlowym, marketingu, dziale obsługi klienta, sekretariacie itp. Jest też przydatnym narzędziem dla menedżerów. Gestor GT w czytelny sposób udostępnia wszystkie skategoryzowane w systemie informacje dotyczące konsumentów. Pozwala precyzyjnie wyselekcjonować grupę docelową, dzięki czemu możliwe jest lepsze dostosowanie działań do mocnych osób. Ułatwia podejmowanie stosownych decyzji i przygotowanie odpowiednich strategii sprzedaży na podstawie najróżniejszych komplecień. A wszystko to przy pomocy kilku ruchów. Program został skonstruowany tak, żeby zaoszczędzić czas i zapewnić maksymalną sprawność przy stosunkowo niskim nakładzie pracy. Gestor GT jest częścią linii InsERT GT. Może działać samodzielnie albo współpracować z systemem sprzedaży Subiekt GT. Dzięki ścisłemu powiązaniu tych programów osiągalne jest korzystanie ze wspólnej kartoteki kontrahentów i towarów, wraz ze wszystkimi poziomami cen, rabatami i promocjami. Integracja z Subiektem GT pozwala na także łatwe wystawianie dokumentów handlowych i obsługę wielu magazynów. Najważniejsze zalety Gestora GT: prędki dostęp do wszystkich danych dotyczących kupujących: działań, wiadomości, szans sprzedaży, dokumentów wystawionych w Subiekcie GT; planowanie i rejestrowanie w systemie działań takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe; proste wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w programie; kalendarz przedstawiający zakres i termin czynności do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania; zastosowany moduł poczty elektronicznej - automatyczne przypisywanie e-maili do adekwatnych klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów i pól autotekstu; dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.); możliwość przydzielania zadań i sprawdzania postępu prac poszczególnych pracowników; liczne zestawienia (m.in. Lejek sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, produktywność sprzedawców, intensywność użytkowników itp.), także generowane na podstawie danych zawartych w Subiekcie GT (np. Sprzedaż wg asortymentu, raport o towarach); możliwość dostosowania do własnych potrzeb (m.in. Dodawanie własnych zestawień, przypasowanie wydruków, edytowalne słowniki, pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów); powiązania - możliwość tworzenia relacji pomiędzy obiektami, takimi jak kupujący, szanse sprzedaży, działania i wiadomości; biblioteka dokumentów; schowek, w którym można przechowywać różne obiekty (np. Zadania, wiadomości, kupujących, szanse sprzedaży) do późniejszego użycia; obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet); wygodny system notatek; strona główna zawierająca listę zadań dla użytkownika, a także prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży; możliwość otwierania modułów w wielu zakładkach; praca sieciowa wielu użytkowników programu. Funkcje ogólne Pełna integracja z Subiektem GT (linią InsERT GT), wspólne kartoteki Kontrahentów i Towarów. Praca sieciowa wielu użytkowników programu. Zestawienia. Wydruki graficzne, m.in. Modny w systemach CRM lejek sprzedaży. Archiwizacja baz informacji. Zastosowanie profesjonalnej bazy informacji MS SQL Server 2005 albo 2008. Biblioteka dokumentów (możliwość dołączenia dowolnego załącznika do obiektu oraz widok zbiorczy, pozwalający ją uporządkować - wymagany zielony PLUS dla InsERT GT). Rozbudowana pomoc kontekstowa. Obsługa InsMaila (m.in. Pobieranie kursów walut). Strona główna zawierająca listę zadań do wykonania oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży. Możliwość dobrania programu do własnych potrzeb Możliwość dodawania przez użytkownika własnych zestawień. Uprawnienia użytkowników do poszczególnych funkcjonalności programu. Edytowalne słowniki. Pola własne (do 8 pól własnych dla obiektu, innowacyjne wymagają dowolnego PLUSA). Flagi własne - możliwość oznaczenia dowolnego obiektu jedną z 10 własnych flag (wymagany zielony lub czerwony PLUS dla InsERT GT). Ergonomia pracy proste wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca programu. Brudnopis - miejsce w programie, zezwalające zapisywać podręczne informacje. Schowek - przechowywanie obiektów dowolnego typu do późniejszego wykorzystania. Widok kalendarza w obszarze podręcznym. Obiekty powiązane. Zakładkowa budowa programu. Rozciągliwe sortowanie kolumn, a także mechanizmy przefiltrowania i wyszukiwania. Sporo skrótów klawiszowych przyspieszających pracę z programem. Klienci Kartoteka kontrahentów (firm i osób), a także pracowników firm. Zaawansowane filtrowanie modułu kupujący wraz z zapisywaniem ustawień filtrów. Możliwość zapisania dowolnego filtru w module kupujący dzięki nowemu mechanizmowi filtrów SQL. Nieskomplikowane wyszukiwanie konsumentów. InsTYNKT klientów. Możliwość tworzenia listy klientów. Rejestr działań z klientem. Możliwość wystawiania dokumentów handlowych (wymagany Subiekt GT). Informator kontrahenta zawierający informacje o współpracy z daną firmą, np. O jej należnościach finansowych. Informacje o wiarygodności płatniczej kontrahenta. Biblioteka dokumentów dla kontrahenta. Wywołanie rozmowy Skype albo Gadu-Gadu. Obsługa rabatów dla kontrahentów. Działania Możliwość planowania i rejestrowania działań w systemie takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy, rozmowy internetowe. Wygodny system notatek. Kalendarz wraz z przypomnieniami o zaplanowanych działaniach. Zadania cykliczne. Możliwość delegowania zadań. Poczta internetowa Wysyłanie i odbieranie e-maili - obsługa serwerów pocztowych POP3/SMTP. Samoczynne wiązanie odebranych e-maili z odpowiednim klientem (rozpoznawanie po adresie e-mail). Możliwość zdefiniowania wielu kont pocztowych. Przypisanie kont pocztowych do użytkowników (pozostałe osoby nie widzą korespondencji danej osoby, chyba iż jest ona podpięta do klienta) - też obsługa e-maili typu sekretariat. Mailing - tworzenie wiadomości zbiorczych. Szablony wiadomości z użyciem autotekstu z danymi klienta, szans sprzedaży, działań i podmiotu. Samoczynne odbieranie wiadomości w ustalonych odstępach czasowych. Reguły wiadomości. Oznaczanie wiadomości flagami. Możliwość oznaczania wiadomości prywatnych. Obsługa załączników do wiadomości. Import/eksport wiadomości w formacie EML. Towary i usługi Kartoteka wspólna z InsERT GT, zatem obsługa wielu magazynów (w przypadku braku licencji na Subiekta GT - jeden magazyn główny). Stany magazynowe (wymagany Subiekt GT). InsTYNKT. Stopnie cen, rabaty, jednostki miar. Promocje dla wybranych grup towarów lub kontrahentów. Cenniki. Szanse sprzedaży Przygotowanie ofert handlowych prowadzonych wg scenariusza: dla pojedynczego klienta; zbiorczo, dla wielkiej liczby konsumentów. Obsługa towarów wraz ze wszystkimi stopniami cen, rabatami i promocjami dostępnymi w InsERT GT. Możliwość wprowadzenia szacowanej wartości szansy sprzedaży (niezależnej od wartości towarów). Możliwość wystawienia zamówień do szansy sprzedaży na odpowiednim, zdefiniowanym poprzez użytkownika etapie. Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży. Komfortowa obsługa korespondencji e-mail i pozostałych działań z klientem dotyczących szansy sprzedaży. Prognozowanie przychodów z szansy sprzedaży (kwoty szans zakończonych sukcesem) na podstawie etapu i prawdopodobieństwa danego scenariusza szans sprzedaży. Możliwość definiowania własnych scenariuszy szans sprzedaży. Kalendarz z przewidywalnymi terminami zakończenia szans sprzedaży. Grupy szans sprzedaży. Obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut poprzez Internet). Wydruk oferty handlowej. Biblioteka dokumentów. Historia zmian.

Parametry produktu

Producent InsERT

Oceń produkt