Księga środków trwałych A4, oprawa twarda [Pu/K-207], 47161

(2)


Kup ten produkt w najniższej cenie:

Księga środków trwałych A4, oprawa twarda [Pu/K-207] 18,90 zł + ew. koszty wysyłki Idź do sklepu

Informacje o Księga środków trwałych A4, oprawa twarda [Pu/K-207], 47161

Prowadzenia księgi środków trwałych wymaga ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. Z 2013 poz. 330 • Brzmienie od 12 czerwca 2013

Należy w niej ewidencjonować trwały posiadajątek marki taki jak: rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej wykorzystaneczności dłuższym niżeli rok, kompletne, zdatne do wykorzystywania i dedykowane na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

 • nieruchomości - grunty, prawo wykorzystywania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy.

Nazwy rubryk:

 1. Lp.
 2. Symbol klasyfikacji rodzajowej
 3. Nazwa, charakterystyka identyfikująca środek trwały
 4. Data i źródło nabycia(dostawca-wykonawca-żądanie inwestycyjne)
 5. Wprowadzenie do ewidencji-data i symbol i numer dowodu
 6. Wprowadzenie do ewidencji-wartość początkowa
 7. Wprowadzenie do ewidencji-Zmiana wartości początkowej-data, symbol, nr dowodu
 8. Wprowadzenie do ewidencji-Zmiana wartości początkowej-kwota ze znakiem + lub -
 9. Skreślenie z ewidencji-data, symbol i numer dowodu
 10. Skreślenie z ewidencji-sposób likwidacji, nabywca, odbiorca
 11. ADNOTACJE

Parametry produktu

Producent FIRMA KRAJEWSKI

Oceń produkt