Prawo, akty prawne

Poradniki, podręczniki do prawa? Wybierz najlepszych autorów czy tytuły. Pogłębiaj swoją wiedzę na ten temat. Wybierz książkę dla siebie i kup ją w najlepszej cenie. Liczba produktów w tej kategorii wynosi 9463 w 33 punktach. Ilość marek w dziale Prawo, akty prawne dochodzi do 812, a sprzedaż asortymentu jest dokonywana w 33 sklepach internetowych. Najczęściej przeglądanymi producentami w tym obszarze są C.H. Beck i Wolters Kluwer. Odwiedzający ten obszar najczęściej przeglądali sklepy takie jak: Księgarnia Ekon.-Prawn. ksiegarnia-wrzeszcz.pl, InBook.pl i Bookador.pl. Ponadto przy ofertach znajdziesz oceny, które pozwolą Ci podjąć właściwą decyzję przy zakupie. Głównymi ofertami jakie wybierali kupujący są Samorząd powiatowy w Polsce Struktura zadania wybory, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne i English in Legal Context (opr. kartonowa).

(12)

Sztuka grafologii, oprawa miękka

Czy pismo zdradza człowieka? Ten, kto pozna sekrety grafologii - nauki zajmującej się badaniem związków i zależności pomiędzy cechami graficznymi pisma a osobowością człowieka - z całą pewnością...

Porównaj ceny

(8)

Euro Wspólna waluta - Paul Temperton (8388667017)

Marketing towarów i usług dowolnego rodzaju jest prostym zadaniem co do samej koncepcji, jednak wprowadzenie owej koncepcji w życie i osiągniecie przy tym wyznaczonych celów jest bardzo trudne. O...

Porównaj ceny

(11)

Prawo medyczne w pigułce - Opracowanie zbiorowe, C.H. Beck

Rozdział I?Pojęcie prawa medycznego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział II- Prawo do ochrony zdrowia Rozdział III warianty podmiotów leczniczych Rozdział IV- realizowanie zawodów medycznych...

Porównaj ceny

(3)

Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Włodzimierz Red Nykiel

Jest to kolejne wydanie cieszącego się pokaźnym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku pozostał zaktualizowany, a także uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan...

Porównaj ceny

(13)

Prawo karne w pigułce, C.H. Beck

"Stan prawny: luty 2016 r.Wydanie czwarte uwzględnia największą nowelizację od czasu uchwalenia Kodeksu karnego, zmieniającą #8222;filozofię karania#8221; (ustawa z 20.2.2015 r. Dz.U. Z 2015 r....

Porównaj ceny

(12)

Prawo rzymskie, Wydawnictwo Naukowe Pwn

"nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu prawa rzymskiego, w którym Autorzy ukazują naukę prawa rzymskiego w kontekście rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Omawiają m.in.:...

Porównaj ceny

(14)

Kodeks postępowania administracyjnego 02.2017 - Opracowanie zbiorowe, Od.Nowa

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja posiada tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o progresywnaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami...

Porównaj ceny

(15)

REA - Usługi gastronomiczne. Kwalifikacja T.15. Podręcznik d (2015)

Podręcznik asygnowany do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Ukazuje zagadnienia z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i realizowanie usług...

Porównaj ceny

(10)

Vademecum budowlane

Dodruk cyfrowy VADEMECUM BUDOWLANEGO, uniwersalnego kompendium wiedzy ze wszystkich dziedzin i specjalności budownictwa ogólnego, wydanego po raz pierwszy w 2001 r., zawiera m.in. Informacje o...

Porównaj ceny

(9)

Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie Republiki i Pryncypatu (236 str.)

W książce omówiono powstanie emancipatio? podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej,...

Porównaj ceny

(13)

Podstawy prawa administracyjnego A.68.1 - Wysyłka od 4,99, DIFIN Spółka Akcyjna

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla zawodu technik administracji 334306. Realizuje treści z zakresu 1. Części kwalifikacji A.68.? Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów...

Porównaj ceny

(14)

Kodeks spółek handlowych St.pr. 06.06.2016 + zakładka do książki GRATIS, Literat

Najnowszy kodeks – komfortowy kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy usprawniający wyszukiwanie zagadnień. Stan prawny na dzień 6 czerwca 2016...

Porównaj ceny

(12)

Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów - Wysyłka od 3,99 (416 str.)

Przedstawiony zbiór studiów stanowi atrakcyjną inicjatywę przedstawicieli doktryny polskiej, niemieckiej i ukraińskiej, zmierzającą do wyznaczenia podstawowych obszarów dyskusji nad kształtem...

Porównaj ceny

(4)

Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998r. na Kościół Anglii, Hucał Michał

Wejście w życie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998r. (Kuman Rights Act - HRA) stanowi znaczny krok w rozwoju prawa konstytucyjnego, a także ochrony praw człowieka w Zjednoczonym...

Porównaj ceny

(12)

Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych (290 str.)

Niniejsze opracowanie, którego treść koncentruje się na problematyce systemów normatywnych w świadomości osób uwięzionych, przeznaczone jest jednocześnie dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych....

Porównaj ceny

(6)

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz, oprawa twarda

Publikacja? będąca obecnie najobszerniejszym i najnowszym na rynku opracowaniem dotyczącym problematyki ksiąg wieczystych i hipoteki, a także postępowania wieczystoksięgowego? jest klasycznym...

Porównaj ceny

(13)

Antybiotyki w medycynie rodzinnej (2013)

zasobność dostępnych antybiotyków i zmieniająca się wrażliwość drobnoustrojów sprawiają, że podejmowanie optymalnych decyzji terapeutycznych jest coraz bardziej trudne. Prezentowany podręcznik jest...

Porównaj ceny

(15)

Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą (236 str.)

Publikacja gromadzi zbiór porad dotyczących kluczowych zagadnień funkcjonowania i organizacji podmiotów leczniczych. Zaprezentowano je w czytelnej i transparentnej formie jako dobór pytań...

Porównaj ceny

(9)

Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności [PRZEDSPRZEDAŻ] (304 str.)

W książce kompleksowo przeanalizowano sytuację polskich miast w kontekście prowadzonej polityki europejskiej, określonej w takich dokumentach jak Strategia Europa 2020. W opracowaniu pozostały...

Porównaj ceny

(2)

Krótki bilans Polski tranzytowej, oprawa miękka

Rok 1989, środek Europy. W Polsce upada komunizm, inicjuje się nowy system, a zapoczątkowane wówczas zmiany określone pozostały mianem transformacji. Rok 2017, środek Europy. Polska transformacja...

Porównaj ceny

(7)

Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące - Aneta Flisek, C.H. Beck

Stan prawny: 27 stycznia 2017 r. Publikacja gromadzi: Prawo budowlane Gospodarka nieruchomościami Własność lokali Spółdzielnie mieszkaniowe Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Planowanie i...

Porównaj ceny

(4)

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości, cedewu

Bez­pie­czeń­stwo fi­nan­so­we ryn­ku ubez­pie­cze­nio­we­go re­ali­zo­wa­ne jest po­poprzez czu­wa­nie nad wy­pła­cal­no­ścią za­kła­dów ubez­pie­czeń, co prze­ja­wia się w...

Porównaj ceny

(13)

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (564 str.)

W książce omówione zostały podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego, takie jak:? geneza, charakterystyka i definicje prawa administracyjnego,? zasady prawa administracyjnego i...

Porównaj ceny

(9)

Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych - Kuczur Tomasz, Wąsik Damian (9788326493164)

Warunkiem dopuszczenia na polski rynek medyczny nowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest uprzednie przeprowadzenie licznych badań, testów, a także dokonanie oceny ich działania i...

Porównaj ceny

(2)

Konsolidacja sprawozdań finansowych. Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR (9788326432033)

Publikacja pokazuje tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek, a także ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjęt...

Porównaj ceny

(12)

Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, oprawa miękka

W książce przedstawiono w szerokiej perspektywie przegląd najmocniej aktualnych poglądów teoretycznych i analiz poświęconych zagadnieniom bankowości centralnej i funkcjonowania polityki pieniężnej......

Porównaj ceny

(0)

Jak zakładać przedsiębiorstwa w krajach europejskich (2012)

Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w europejskich krajach, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności,...

Porównaj ceny

(14)

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych (9788326443947)

Książka poświęcona jest wprowadzaniu dokumentacji elektronicznej w urzędach, a w szczególności rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Posiada analizę cyklów cyfryzacji i jest...

Porównaj ceny

(6)

Postępowanie karne w pigułce - Aneta Gacka-Asiewicz, praca zbiorowa

Prawo w pigułce: transparentne wykresy, {pomocn|przydatn)e tabele, Wyróżnienia informacyjne Stan prawny: czerwiec 2017

Porównaj ceny

(6)

Postać leku (9788320042481)

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące projektowania i optymalizacji postaci leku w uzyskania zamierzonego efektu terapeutycznego. Książka adresowana jest osób, w swojej praktyce...

Porównaj ceny

(11)

Kodeks wykroczeń 15.01.2017 - Opracowanie zbiorowe (9788365721099)

Najnowsza aktualizacja kodeksu wykroczeń. Publikacja mieści tekst jednorodny kodeksu wykroczeń, kodeksu innowacyjnania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki...

Porównaj ceny

(9)

Kodeks karny wykonawczy 2017 - MAGDALENA KIETSCHKE (2017)

Najnowszy kodeks? stan prawny na dzień 24 stycznia 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 marca 2017 roku (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 1269 i 2184 oraz z 2016 r. Poz. 905 i 1948)...

Porównaj ceny

(3)

Kodeks postępowania karnego 15.02.2017 - Opracowanie zbiorowe (9788365721129)

Najnowsza aktualizacja Kodeksu progresywnania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów...

Porównaj ceny

(3)

Prawo rzymskie w pigułce - Aneta Gacka-Asiewicz (2017)

Prawo rzymskie w pigułce to: zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, widoczne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym błyskawicznie przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

Porównaj ceny